Al­ko­hol­fri val­borg för unga

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna -

Snart är det val­borg, ett till­fäl­le då vi vet att en del ton­å­ring­ar dric­ker al­ko­hol och vis­sa gör sin al­ko­hol­de­but.

Vi vill pas­sa på att upp­munt­ra dig som för­äl­der att pra­ta li­te ex­tra med din ton­å­ring in­för fest­lig­he­ter­na. Få tips om hur du kan pra­ta med ditt barn på iq.se, som ger 10 go­da råd till för­äld­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.