MER Va­let

Vi i Solna - - NYHETER -

BIR­GIT­TA OHLS­SON är riks­dags­le­da­mot för Li­be­ra­ler­na och var mel­lan 2010 och 2014 EU–mi­nis­ter och de­mo­kra­ti­mi­nis­ter i Fredrik Re­in­feld­ts al­li­ans­re­ge­ring. I VA­LET 2014 blev hon par­ti­ets mest krys­sa­de po­li­ti­ker i Stock­holms val­krets, långt fö­re Jan Björ­klund. I KOM­MU­NAL­VA­LET

2014 fick Li­be­ra­ler­na (då­va­ran­de Folk­par­ti­et) 6,7 pro­cent av rös­ter­na i Sund­by­berg. I Sol­na gick 9,4 pro­cent av rös­ter­na till Li­be­ra­ler­na.

BÅ­DE I SOL­NA och Sund­by­berg sit­ter par­ti­et i den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.