ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

... träf­fa­de vi Ro­bin Olovs­son, som dri­ver po­pu­lä­ra ”Histo­rie­pod­den” till­sam­mans med vän­nen Da­ni­el Her­mans­son. Då ha­de gym­na­sie­lä­ra­ren pre­cis flyt­tat till Sol­na. ”Det är ett upp­drag för mig att för­kov­ra mig i Sol­nas histo­ria”, sa­de han.

FOTO: DI­REKT­PRESS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.