Så får du en smi­dig flytt

Ska du by­ta bo­en­de? En flytt kan lätt bli ka­o­tisk, spe­ci­ellt om det är stör­re bo­hag som ska trans­por­te­ras. Men det går att und­vi­ka en del av stres­sen, om du pla­ne­rar väl och är ute i god tid.

Vi i Solna - - NYHETER -

En flytt kan va­ra ut­tröt­tan­de, bå­de men­talt och fy­siskt. För­u­tom för­änd­ring­en i li­vet så är det många små­sa­ker som ska chec­kas av, fix­as och ko­or­di­ne­ras. Men ge­nom att pla­ne­ra, skri­va lis­tor och ta hjälp av de tjäns­ter som finns kan du spa­ra myc­ket tid och ener­gi. ock­så ihåg att ta re­da på hur det ser ut med tv- och ka­beltv på din nya adress. Se till att gö­ra en adres­sänd­ring in­nan du ska flyt­ta, via Skat­te­ver­ket el­ler www. adres­sand­ring.se. Kon­tak­ta gär­na de fö­re­tag du har en tä­ta­re re­la­tion med och ge din nya adress till dem. Vis­ser­li­gen får många fö­re­tag upp­da­te­ring­ar från Skat­te­ver­ket men det­ta kan i vis­sa fall drö­ja.

FOTO: ERIK OLS­SON FASTIGHETSFÖRMEDLING

Då kan det va­ra bra med en check­lis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.