Fler ny­för­värv till AIK ban­dy

Vi i Solna - - BOSTAD -

AIK fort­sät­ter att va­ra ak­ti­va på spe­lar­mark­na­den. Ny­li­gen skrev för­sva­ra­ren Fri­da Er­lands­son på för klub­ben igen ef­ter ett år ut­an ban­dy. Dess­utom för­stär­ker her­rar­na sitt lag med mål­vak­ten Gustav Holm­gren. Han spe­la­de andra­fi­o­len i Ba­jen för­ra året.

BAN­DY.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.