Ar­se­nal mot Se­vil­la i Sol­na

Vi i Solna - - SPORT -

FOTBOLL. Egent­li­gen skul­le Ar­se­nal mö­ta Chel­sea den 4 au­gusti på Fri­ends Are­na i Sol­na. Men CFC har hop­pat av och istäl­let kom­mer det spans­ka li­ga­sju­an Se­vil­la på be­sök. Mat­chen blir Ar­se­nals ge­ne­ral­re­pe­ti­tion in­för Pre­mi­er Le­a­gue som star­tar 11 au­gusti mot Man­ches­ter Ci­ty hem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.