ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Sundbyberg - - HEJ SUNDBYBERG -

... be­rät­ta­de vi om fle­ra per­son­rån som in­träf­fat un­der en kort tids­pe­ri­od, i bland an­nat Sun­dy­by­berg. Två av över­fal­len ska ha skett i om­rå­det kring Löt­sjön och Gol­fäng­ar­na. ”Vi lyc­ka­des iden­ti­fi­e­ra de miss­tänk­ta och då upp­hör­de över­fal­len”, sä­ger kom­mun­po­li­sen Pe­ter Saar­man. På­föl­jan­de rät­te­gång­ar har lett till fäl­lan­de do­mar.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.