Två släpp­tes

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Två av män­nen som åta­lats för mor­det på en ung man som sköts ihjäl i Sund­by­berg i ja­nu­a­ri, har släppts på fri fot av tings­rät­ten.

Rät­te­gång­en har på­gått se­dan bör­jan av sep­tem­ber, mot to­talt åt­ta män för tre mord; i mars dö­da­des ett par i Hal­lon­ber­gen.

Sex av män­nen åta­la­des för skjut­ning­en, men två av dem har allt­så släppts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.