An­gå­en­de in­sän­da­ren om Frösun­da i Vi i Sund­by­berg nr 41

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - US

Tyc­ker det är osmak­ligt att jäm­fö­ra vård av män­ni­skor med sta­tus på en bil. Att ar­be­ta med män­ni­skor in­ne­bär mjuk­va­ra, bi­len är hård­va­ra och kan lätt by­tas ut. Po­li­ti­ker som sit­ter i om­sorgs- och äld­re­nämn­der bör ha hög kun­skap och er­fa­ren­het av män­ni­skor och åld­ran­de. Vad be­ta­lar kom­mu­nen för plat­ser­na och om­sor­gen, vil­ken per­so­naltät­het har man räk­nat med, vil­ka re­ha­bin­sat­ser är in­be­räk­na­de?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.