Bin­ta till­ba­ka i lands­la­get

Vi i Tensta - - SPORT -

BASKET. BK Jär­va­fost­ra­de Bin­ta Dram­meh, 25, är till­ba­ka i lands­la­get ef­ter sin kors­bandso­pe­ra­tion.

Hon är en av 17 ut­tag­na som ska bli tolv spe­la­re fram till EM-kval­mat­cher­na mot Kro­a­ti­en och Ma­ke­do­ni­en i mit­ten av no­vem­ber.

Bin­ta Dram­meh ope­re­ra­des i slu­tet av ja­nu­a­ri och be­räk­na­des va­ra bor­ta i sex till nio må­na­der. När hon ska­da­des spe­la­de hon för un­gers­ka So­pron, nu­me­ra spe­lar hon för Luc­ca, norr om Pi­sa, på Ita­li­ens väst­kust.

– Jag är hel till 95 pro­cent och för­sö­ker kom­ma till­ba­ka i match­form, sä­ger Bin­ta som ett par dygn se­na­re gjor­de 24 po­äng för sitt nya klubb­lag i se­ger­mat­chen mot Batti­paglia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.