6 NO­VEM­BER

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Mån­dags­klub­ben på Hus­by bib­li­o­tek Kom och pyss­la! Var­je mån­dag mel­lan kloc­kan 15.00 och 16.30 har vi mån­dags­klubb på Hus­by bib­li­o­tek. Då är al­la barn mel­lan 6-12 år väl­kom­na att pyss­la med oss. Vi gör allt från att ri­ta djur till att vi­ka ori­ga­mi till att spe­la spel! Ing­en fö­ran­mä­lan be­hövs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.