SWISH

Vi i Tensta - - NYHETER -

123 5016373 – al­la tio siff­ror är num­ret för dem som vill swisha li­te peng­ar till stöd för täv­ling­en Or­tens bäs­ta po­et. Ute­bliv­na bi­drag har lett till att det sak­nas peng­ar till fi­na­len. Nu sat­sar de på folk­fi­nan­sie­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.