MER Po­e­si­pro­jekt

Vi i Tensta - - NY­HE­TER -

DET bör­ja­de som ett po­e­si­pro­jekt för att ska­pa ett lag som re­pre­sen­te­ra­de ”Stock­holms för­e­na­de för­or­ter” i Po­etry Slam-SM 2014. Se­dan ut­veck­la­des det till ett na­tio­nellt för­orts­mäs­ter­skap som fick nam­net ”Or­tens bäs­ta po­et”. Fi­na­len för­ra året drog ca 4 000 per­so­ner över två da­gar.

DEL­TÄV­LING­AR har i år ge­nom­förts i Mal­mö, Gö­te­borg, Uppsa­la, Bor­länge, Öre­bro, Lin­kö­ping, Rin­ke­by , Nor­ra Bot­kyr­ka, Fle­mings­berg och Tens­ta.

FRI­VIL­LI­GA bi­drag kan swishas till nr 1235016373.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.