Ge­men­skap och ak­ti­vi­te­ter för se­ni­o­rer i Spånga

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

28 april 12.00–15.00, Värs­ta Al­lé 9, 1 trap­pa. Por­te­le­fon.

För dig se­ni­or som le­ver nä­ra nå­gon som du stöd­jer och har om­sorg om och/ el­ler ger myc­ket av din tid. Här kan du få tips om ak­ti­vi­te­ter, träf­fa nya be­kan­ta och hit­ta and­ra som de­lar di­na in­tres­sen att gö­ra sa­ker till­sam­mans med när du har möjOLJKHW 9L EMXGHU Sn ¿ND RFK WLSV Sn ROLND ak­ti­vi­te­ter – men tar ock­så gär­na emot di­na för­slag och idéer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.