Öpp­na träff­punk­ten för se­ni­o­rer i Tens­ta

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Elins­borgs­bac­ken 7 in­gång från går­den mel­lan hus 3 och hus 5.

Gym­met är öp­pet för al­la se­ni­o­rer tis­da­gar, tors­da­gar och fre­da­gar 09.00–15.00.

Ons­da­gar 11.00–12.00: Bin­go i lil­la rum­met. 13.00: Ons­dags­träff i lil­la rum­met. På ons­dags­träf­far­na pra­tar vi om ak­tu­el­la hän­del­ser, har frå­ge­sport och vis­sa RQVGDJDU YLVDU YL ¿OP

Tors­da­gar 10.00–11.00: Sitt­gym­nas­tik i sam­lings­sa­len.

Fre­da­gar 13.00: Fre­dag­s­kaf­fe i sam­lings­sa­len. Vi av­slu­tar vec­kan till­sam­mans med nya och gam­la vän­ner. Öp­pet­ti­der och kon­takt­upp­gif­ter och upp­da­te­rat pro­gram hit­tar du på stock­holm.se/jam­for.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.