VISS­TE DU ATT…

Vi i Vasastan - - Vasastan -

nat­ten mel­lan lör­dag 2/9 och sön­dag 3/9 går det ba­ra att kö­ra väns­ter­tra­fik på Kungs­ga­tan mel­lan 04.30 och 05.00. Då är det av­stängt mel­lan Stu­re­plan och Svea­vä­gen. Det är au­to­mo­bil­hi­sto­ris­ka klub­ben som fi­rar hö­ger­tra­fi­kens 50-års­ju­bi­le­um. 05.00 by­ter bi­lis­ter­na till hö­ger­tra­fik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.