Tillägg­s­tjäns­ter som blir van­li­ga­re

Vi i Vasastan - - Hemma -

Bi­o­graf. Ar­bets­lo­kal där man kan ar­be­ta ostört. Stort säll­skaps­rum med ge­men­samt kök. Ge­men­sam tak­te­rass. Od­lings­lå­dor på ta­ket. Styr­ba­ra lås. Du ska kun­na lå­sa upp yt­ter­dör­ren med din mo­bil­te­le­fon. Till ex­em­pel för att kun­na släp­pa in hant­ver­ka­ren när du är på job­bet.

Re­stau­rang på bot­ten­vå­ning­en med di­rek­tac­cess för de bo­en­de. Ge­men­samt bad. House­maid som tar hand om var­dags­syss­lor.

Verk­stads­lo­kal och hob­by­rum där man kan fixa och re­pa­re­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.