Wa­sa Tand­kli­nik

Vi i Vasastan - - Hej Vasastan -

Kli­ni­ken star­ta­de 2004 och har spe­ci­a­li­se­rat sig på tand­loss­ningoch im­plan­tat­be­hand­ling men fun­ge­rar ock­så som en all­män tand­lä­kar­mot­tag­ning. Med den se­nas­te tek­ni­ken har de skaf­fat sig ett gott ryk­te och job­bar ef­ter de­vi­sen att kli­ni­kens kun­der ef­ter be­hand­ling ska va­ra pa­ro­don­talt fris­ka och ka­ri­es­fria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.