Buss ram­ma­de fle­ra mo­tor­cyklar i Ci­ty

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Kloc­kan 09.28 i tis­dags 3 ok­to­ber lar­ma­des po­li­sen om en tra­fi­ko­lyc­ka på Va­sa­ga­tan i kors­ning­en vid Kungs­ga­tan.

– Det ver­kar va­ra en buss som har kört in i fle­ra par­ke­ra­de mo­tor­cyklar, sä­ger Eva Nils­son vid Stock­holmspo­li­sens re­gi­onled­nings cen­tral.

Ing­en per­son men fle­ra mo­tor­cyklar ska­da­des. En för­un­der­sök­ning om grov vårds­lös­het i tra­fik har in­letts och bus­sen är ta­gen i be­slag för tek­nisk un­der­sök­ning.

FOTO: JOHANN BERNÖVALL

MC-MOS. Brand­kå­ren spru­ta­de skum på ben­si­nen för att und­vi­ka en brand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.