KA­TA­RI­NA LUHR (MP), MILJÖBORGARRÅD I STOCK­HOLM

Vi i Vasastan - - Vasastan -

– Jag tror vi kom­mer fort­sät­ta se konst­gräs­pla­ner i Stock­holm. De för­läng­er sä­song­en väl­digt länge och vi har ju ett väl­digt högt sli­tage på pla­ner­na över­lag, så jag tror det blir svårt att by­ta till nå­got an­nat just nu. Men när det gäl­ler konst­gräs i par­ker, för­sko­le­går­dar och sko­lor tror jag man får fun­de­ra om man verk­li­gen be­hö­ver konst­gräs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.