Inflytt i ok­to­ber

Vi i Vasastan - - Vasastan -

2025 ska Ha­gas­ta­den stå fär­dig.

Det byggs 3 000 bo­stä­der på Stock­hols­si­dan och 3 000 på Sol­na­si­dan.

Nu i ok­to­ber flyt­tar de förs­ta bo­en­de in i Ha­gas­ta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.