TEODOR STERNÄNG, 35, SÄL­JA­RE, HAM­MAR­BY SJÖ­STAD MED SO­NEN HAR­RY

Vi i Vasastan - - Vi I Vasastan -

– Bätt­re cy­kel­vä­gar. Bätt­re pris på och tä­ta­re kol­lek­tiv­tra­fik. Mind­re träng­sel i kol­lek­tiv­tra­fi­ken så att det blir smi­di­ga­re med barn­vagn. Jag kör bil till job­bet var­je dag mel­lan Sjöstan och Sol­na. Jag har tjäns­te­bil som jag be­hö­ver ibland i job­bet. Of­ta går det smi­di­ga­re att ta bi­len och snab­ba­re än att åka kol­lek­tivt när jag åker ti­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.