Norr­tulls SK-trä­na­re får sti­pen­di­um

Vi i Vasastan - - Vi I Vasastan -

Jennifer Jons­son i Norr­tulls SK är en av 75 per­so­ner som har fått Rik­sid­rotts­för­bun­dets eli­tid­rotts­sti­pen­di­um. Sti­pen­di­et de­las ut var­je år till eli­tid­rot­ta­re som stu­de­rar minst på halv­fart. Jennifer kom­bi­ne­rar lands­lags­spel i bord­ten­nis med stu­di­er i eko­no­mi på di­stans. Dess­utom trä­nar hon en grupp 9- och 10-åring­ar i Norr­tulls SK. – Det be­ty­der såklart jät­te­myc­ket då det ger mig en möj­lig­het att till ex­em­pel täv­la mer ut­om­lands, sä­ger Jennifer i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.