Så kan du er­sät­tas

Vi i Vasastan - - Stockholm -

Om du re­kla­me­rar tre gång­er in­om en fak­tu­re­rings­pe­ri­od så dras en sum­ma av från tin näs­ta fak­tu­ra.

Stan­dar­dav­dra­get för en- och två­fa­miljs­hus är 20 kro­nor.

Fler­fa­miljs­hus får ett av­drag på 50 pro­cent av av­gif­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.