C: Låt parkvak­ter böt­fäl­la ned­skrä­pa­re

Vi i Vasastan - - Vasastan -

I skugg­bud­ge­ten för 2018 fö­re­slår Cen­ter­par­ti­et en re­jäl sats­ning för att lyf­ta par­ker­na i Stock­holm. Bland an­nat vill par­ti­et att sta­den ska an­stäl­la eg­na pat­rul­le­ran­de vak­ter som ska ha rätt att böt­fäl­la de som skrä­par ned – nå­got som i dag är po­li­sens upp­drag.

– Det är in­te sär­skilt många som böt­fälls för ned­skräp­ning även om det är ett brott. På det här sät­tet tyd­lig­gör vi från sta­dens si­da att vi tar det­ta på all­var för att få trev­li­ga­re par­ker för vå­ra in­vå­na­re, sä­ger Jo­nas Nad­de­bo, (C).

STOPP. Över­ful­la pap­pers­kor­gar och skräp på bac­ken ska motas bort med hjälp av parkvak­ter, tyc­ker C.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.