LÄSARBILD

Vi i Vasastan - - Tyck Om! -

STOLT. ”Oav­sett om sta­tyn Ar­be­ta­ren i Vaspar­ken om­ger sig med vår­blom­mor och skir gröns­ka, förskug­gas av som­ma­rens blad­verk, mö­ter hös­tens nersing­lan­de färgprakt, el­ler har vin­terns vi­ta man­tel runt si­na ax­lar och en snö­ka­lott på sin hjäs­sa, ut­strå­lar han all­tid li­ka myc­ket stolt­het och styr­ka - och det har han nu gjort i hund­ra år”, skri­ver vår fo­to­gra­fe­ran­de lä­sa­re om sin fa­vo­rit­sta­ty i Stock­holm.

FO­TO: HELÈNE FALEIJ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.