Kör­kort är ing­en so­ci­al rät­tig­het

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Lai­la

Svar till Bernt Ja­kob­son som skrev ”Kör­kor­tet är en klass­frå­ga” i tid­ning­en vec­ka 51. Kör­kort är ing­en so­ci­al rät­tig­het ut­an nå­got man ska för­tjä­na. Värl­den är in­te rätt­vis, al­la har in­te råd med kör­kort el­ler bil. Tra­fi­ken kos­tar så myc­ket av liv och li­dan­de så det ska va­ra svårt att ta kör­kort, svå­ra­re än det ver­kar va­ra idag.

16 de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.