Skri­var­verk­stad för unga på Stads­bibb­lan

Vi i Vasastan - - Vi I Vasastan -

På lör­dag, den 3 feb­ru­a­ri, kloc­kan 14 kom­mer Au­gust­no­mi­ne­ra­de för­fat­ta­ren Elin Nils­son till Stads­bib­li­o­te­ket och hål­ler i en gratis skri­var­verk­stad som är öp­pen för al­la mel­lan 11 och 15 år. Dock är det be­grän­sat an­tal plat­ser och man be­hö­ver an­mä­la sig via Stads­bib­li­o­te­kets hem­si­da. Elin Nils­son de­bu­te­ra­de 2011 med boken ”Istäl­let för att ba­ra skri­ka”. Två år se­na­re kom ”Flyt som en fjä­ril, stick som ett bi” och 2017 en sam­ling no­vel­ler i ”An­rop från in­re rym­den” för vil­ken hon no­mi­ne­ra­des till Au­gust­pri­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.