Vil­ket är ditt fa­vo­rit­språk?

Vi i Vasastan - - Vi I Vasastan -

Mag­nus Wer­ner, 40 år, it-sup­port­chef, Hornstull: – Ita­li­ens­ka. Mest för att det har en här­lig me­lo­di. Jag skul­le vil­ja lä­ra mig språ­ket, och gil­lar ma­ten och lan­det i öv­rigt, till ex­em­pel na­tu­ren.

Maud Me­lin, 81, pensionär, Ös­ter­malm: – Frans­ka, det är ett un­der­bart språk och land. Jag tyc­ker det är så trå­kigt att frans­ka bör­jar för­svin­na i sko­lan.

Lars Krön­mark, 65, pensionär, Hant­ver­kar­ga­tan: – Svens­ka! Det är vad som dy­ker upp, ef­tersom det är mitt mo­ders­mål.

An­ni­ka Makris, 48, för­säk­rings­ut­re­da­re, Vasa­par­ken: – Eng­els­ka, ef­tersom ma­jo­ri­te­ten kan pra­ta språ­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.