En tids­lin­je över Vilda västern

1865-1890

Vilda Vastern Junior - - Innehåll -

Nu ska du få föl­ja med på en upp­täckts­re­sa ge­nom 1800-ta­lets Nor­da­me­ri­ka. Då flyt­ta­de fler och fler vi­ta till det out­fors­ka­de om­rå­det i väst för att sö­ka lyc­kan. Det led­de of­ta till kon­flik­ter med ur­fol­ken – in­di­a­ner­na – som

re­dan bod­de där.

Den in­le­dan­de tids­lin­jen för­kla­rar när vad hän­de i kort­het. Läs vi­da­re för att få

föl­ja med upp­täc­kar­na, in­di­a­ner­na och cow­boy­er­na över prä­ri­en.

4 ju­li 1803

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.