USA blir stör­re

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - Washing­ton D.C.

Den 4 ju­li 1803, ex­akt 27 år ef­ter att de ame­ri­kans­ka ko­lo­ni­er­na bli­vit själv­stän­di­ga från Stor­bri­tan­ni­en, köp­te USA myc­ket mark av Frank­ri­ke. Först vil­le pre­si­dent Jef­fer­son ba­ra kö­pa New Or­le­ans, men när Na­po­le­on er­bjöd ett stort om­rå­de för ett bra pris nap­pa­de ame­ri­ka­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.