Re­vo­lu­tio­nen i Tex­as

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - Gon­za­lez, mex­i­kans­ka Tex­as

När Mex­i­ko blev själv­stän­digt från Spa­ni­en flyt­ta­de många från söd­ra USA till Tex­as, som till­hör­de Mex­i­ko.

De eng­elskprå­ki­ga Tex­as­bor­na blev snart fler än den spans­ka be­folk­ning­en i om­rå­det. De bå­da grup­per­na kom in­te över­ens och 1835 gjor­de ang­los (de eng­elsk­språ­ki­ga) upp­ror mot te­ja­nos

(de mex­i­kansk-spans­ka). Ang­los vann.

Det blev bör­jan för Tex­as väg mot att först bli en själv­stän­dig stat, och sen en del­stat i USA.

2 ok­to­ber 1835 1836

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.