Ore­gon­le­den

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - In­de­pen­dence, Mis­sou­ri

Pälsjä­gar­na var någ­ra av de förs­ta som ut­fors­ka­de västern. Stor in­vand­ring kräv­de bätt­re vägar. År 1836 röj­des en väg från In­de­pen­dence i Mis­sou­ri till Fort Hall i Ida­ho. En grupp mis­sio­nä­rer led­de den förs­ta ka­ra­va­nen av ny­byg­ga­re som gav sig av för att bo­sät­ta sig i väs­ter.

Var­je år röj­des vä­gen li­te läng­re, tills den nåd­de än­da fram till Ore­gon. Bro­ar, fär­jor och gru­sa­de ga­tor gjor­de re­san snab­ba­re och säk­ra­re. Om­kring 400 000 män­ni­skor res­te längs Ore­gon­le­den till kus­ten. Häst­drag­na vag­nar var van­li­gast än­da fram tills järn­vä­gen bygg­des 1869.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.