En far­lig gen­väg

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - Ber­gen i Ne­va­da

I maj 1846 läm­na­de en grupp ny­byg­ga­re Mis­sou­ri för att re­sa till Ka­li­for­ni­en. På någ­ra må­na­der för­vand­la­des re­san till en mar­dröm. De för­lo­ra­de vag­nar och bo­skap, och det blev vin­ter.

Ett kraf­tigt snö­fall gjor­de att de fast­na­de i ber­gen. När ma­ten bör­ja­de ta slut gick en grupp iväg för att för­sö­ka hit­ta hjälp. Rädd­ning­en kom ef­ter fy­ra må­na­der, men då ha­de fle­ra av de över­le­van­de tving­ats äta av de dö­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.