USA och Mex­i­ko i krig

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - Gu­a­da­lu­pe Hi­dal­go, Mex­i­ko

Mind­re stri­der längs den okla­ra grän­sen mel­lan Mex­i­ko och USA led­de till krig år 1846. Mex­i­kans­ka trup­per at­tac­ke­ra­de ame­ri­kans­ka sol­da­ter. Men Mex­i­ko be­seg­ra­des. USA in­va­de­ra­de fle­ra om­rå­den och er­öv­ra­de Mex­i­kos hu­vud­stad.

Ef­ter fre­den ac­cep­te­ra­de Mex­i­ko att Tex­as (som lan­det fort­fa­ran­de me­na­de till­hör­de dem) blev en del av USA. Även de om­rå­den som se­na­re blev Ka­li­for­ni­en och New Mex­i­co över­läm­na­des. Nu fick USA och Mex­i­ko en tyd­lig gräns mel­lan sig för förs­ta gång­en.

24 ja­nu­a­ri 1848

2 feb­ru­a­ri 1848

5 mars 1851

Ge­ro­ni­mos fru och barn dö­das. Ge­ro­ni­mo pla­ne­rar att häm­nas.

Ja­nos, Mex­i­ko

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.