Qu­antrills räd

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - Law­rence, Kan­sas

I väst ut­käm­pa­des in­te så många fältslag un­der in­bör­des­kri­get, men många rä­der gjor­des av kring­strö­van­de ban­di­ter. Gäng at­tac­ke­ra­de ock­så går­dar och by­ar som de tyck­te ho­ta­de Syd­sta­ter­na. En av de värs­ta an­fal­len gjor­de Qu­antrill och hans gäng i Kan­sas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.