Sla­ve­ri för­bjuds

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - Washing­ton, D.C.

I vis­sa ame­ri­kans­ka del­sta­ter var sla­ve­ri tillå­tet och i vis­sa var det för­bju­det. Där­för blev det in­bör­des­krig mel­lan des­sa sta­ter.

När kri­get slu­ta­de för­bjöds sla­ve­ri i he­la lan­det. Tu­sen­tals sla­var blev fri­giv­na i väst. Men jäm­lik­het var fort­fa­ran­de långt bor­ta. Svar­ta dis­kri­mi­ne­ra­des och ut­sat­tes för våld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.