Sla­get vid Litt­le Big­horn

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - Litt­le Big­horn Ri­ver, Mon­ta­na

Ame­ri­kans­ka ar­mén vil­le tvinga till­ba­ka in­di­a­ner­na till si­na re­ser­vat och få dem att läm­na Black Hills, för där ha­de man hit­tat guld. Be­fä­let Cus­ter och hans ar­mé an­föll, men de ha­de in­te räk­nat med det hår­da mot­stån­det. Cus­ter och hans män om­ring­a­des, och in­di­an­k­ri­gar­na be­seg­ra­de dem.

Litt­le Big­horn är be­römt för in­di­a­ner­nas se­ger, men sla­get räd­da­de dem in­te. USA skic­ka­de fler sol­da­ter och in­di­a­ner­na tving­a­des fly.

25–26 ju­ni 1876 26 ok­to­ber 1881

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.