Eld­stri­den vid OK Cor­ral

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - Tomb­sto­ne, Ari­zo­na

Sta­den Tomb­sto­ne väx­te snabbt när man hit­ta­de sil­ver där. Många skur­kar loc­ka­des dit. En strid upp­stod mel­lan sta­dens she­riff, Vir­gil Earp, och ett gäng tju­var som kal­la­des the Cow­boys.

Vir­gil, hans brö­der Mor­gan och Wy­att samt po­li­sen Doc Hol­li­day för­sök­te av­väp­na fem Cow­boys i en trång gränd, nä­ra den bak­re in­gång­en till stal­let OK Cor­ral. En eld­strid ut­bröt och 30 skott av­los­sa­des på ba­ra 30 se­kun­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.