Da­vy Croc­ketts död

Vilda Vastern Junior - - Davy Crockett -

Var Da­vy Croc­ketts död i Ala­mo hjälte­mo­digt el­ler ett skam­ligt ne­der­lag? Tja, det be­ror på vem man frå­gar.

I Tex­as är Croc­kett en folk­hjäl­te. Han fort­sat­te slåss in i det sista och sving­a­de sitt ge­vär som en påk när am­mu­ni­tio­nen var slut.

Men en­ligt fors­ka­re var det nog så att Croc­kett för­mod­li­gen gav upp. Det finns fle­ra ögon­vitt­nen som be­rät­tat att han in­te var så mo­dig än­då. En­ligt ett vitt­ne för­sök­te Croc­kett till och med låt­sas att han ba­ra var tu­rist och in­te sol­dat när stri­der­na bör­ja­de.

And­ra me­nar att de en­da över­le­van­de som kan ha be­rät­tat om Croc­ketts död var mex­i­ka­ner, som in­te vil­le ge sin mot­stån­da­re nå­gon ära.

Sta­tio­nen an­fölls i 13 da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.