Den förs­ta mil­jo­nä­ren un­der guld­rushen

Vilda Vastern Junior - - Guldgrävar­e I Kalifornie­n -

Samu­el Bran­nan äg­de den en­da bu­ti­ken mel­lan San Fran­ci­sco och guld­fäl­ten. Han sål­de allt som be­höv­des för att grä­va guld. Han sprang runt i San Fran­ci­sco och ro­pa­de: ”Guld! Guld i Ame­ri­kas flo­der!” för att gö­ra re­klam.

Det på­stås att han köp­te vask­pan­nor för 10 öre styck och sål­de dem för 150 kro­nor. Han kun­de tjä­na 300 000 kro­nor på ba­ra någ­ra vec­kor, och han blev guld­rushens förs­ta mil­jo­när.

Bran­nans tur höll in­te i sig. När hans fru vil­le skil­jas blev han tvung­en att säl­ja de fles­ta av si­na fas­tig­he­ter för att hon skul­le få hälf­ten. Han dog fat­tig år 1889.

Bran­nan fat­ta­de någ­ra klo­ka be­slut och han blev väl­digt rik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.