Den le­gen­da­ris­ke Po­ny Bob

Vilda Vastern Junior - - Ponnyexpre­ssen -

Ro­bert Has­lam kal­la­des Po­ny Bob och han var en av Pon­ny­ex­pres­sens bäs­ta ryt­ta­re. I maj 1860 red han med pre­si­dent Lin­colns vik­ti­ga tal han skul­le hål­la när han blev pre­si­dent. Vid Buck­land’s Sta­tion väg­ra­de hans av­lö­sa­re att ri­da vi­da­re, för han var liv­rädd för in­di­an­k­ri­gar­na. Då fort­sat­te Po­ny Bob. Han red 30 mil på 8 tim­mar – ut­an pa­us.

När han kom till­ba­ka med post som skul­le åt and­ra hål­let var sta­tio­nen Cold Springs sön­der­sla­gen och fö­re­stån­da­ren dö­dad. Po­ny Bob fick en pil ge­nom kä­ken. Han red vi­da­re trots smär­tan och kom fram till Buck­land’s Sta­tion, där man drog ut pi­len (och tre av hans tän­der). Rit­ten fram och till­ba­ka skul­le ha va­rit 24 mil. I stäl­let blev den re­kord­lång – över 60 mil.

Po­ny Bob dog fat­tig i Chi­ca­go år 1912. Hans vän Buf­fa­lo Bill be­ta­la­de för hans grav­sten.

Po­ny Bob red fle­ra mil med en pil ge­nom kä­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.