Cochi­se

En obe­seg­rad höv­ding.

Vilda Vastern Junior - - Apache Wars -

Cochi­se be­ty­der ”lik en ek” på apache­språ­ket. Han var höv­ding över apache­stam­men cho­ko­nen un­der apache­kri­gen. Han föd­des om­kring år 1805 och var en stark och lång kri­ga­re som lev­de upp till sitt namn.

Cochi­se var en skick­lig le­da­re, och lät sig in­te ens fång­as när ar­mén dö­da­de hans folk och tving­a­de dem till Dra­goon Mountains.

År 1872 ha­de Cochi­se bli­vit lo­vad att få ett re­ser­vat till sitt folk, men ef­ter hans död 1874 sveks det löf­tet. Hans folk tving­a­des till ett an­nat, myc­ket säm­re re­ser­vat.

Det finns ing­et känt foto av Cochi­se. Den­na bergs­topp i Chi­ri­ca­hua Na­tio­nal Mo­nu­ment kal­las ”Cochi­ses hu­vud”. Ser du att det lik­nar ett an­sik­te i pro­fil?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.