”Fri­vil­li­ga” krigs­fång­ar

Vilda Vastern Junior - - Geronimo -

Chi­ri­ca­hu­aa­pacher­na gav upp för att de skul­le få åter­vän­da till sin mark ef­ter två år som krigs­fång­ar. Så blev det in­te. Apacher­na hölls kvar mot sin vil­ja i näs­tan 30 år.

Apacher­na be­hand­la­des väl­digt il­la.

När de förs­ta fång­ar­na kom till Fort Ma­ri­on i Flo­ri­da sa fäng­el­se­che­fen att det ba­ra fanns plats för 75 till. Än­då skic­ka­des sam­man­lagt 502 apacher dit. I apacher­nas kul­tur åt man in­te fisk, än­då fick de mest fisk att äta.

Fång­ar­na fick vän­ta än­da till år 1913 in­nan de blev fria igen.

Apache­höv­ding­en Ge­ro­ni­mo (t.h.) och hans kri­ga­re, år 1886.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.