NORTHFIELD- RÅNET

Vilda Vastern Junior - - Jesse James -

Gäng­et slog till mot en bank ef­tersom de trod­de att den ha­de

kopp­ling­ar till po­li­ti­ker de in­te gil­la­de. Vid rånet dö­da­des två av gäng­ets åt­ta med­lem­mar. Al­la de and­ra ska­da­des när de

flyd­de i ett kul­regn.

7 sep­tem­ber

1876

Jes­se Ja­mes som ung på ett foto från om­kring 1864.

Ro­bert Ford, man­nen som sköt Jes­se Ja­mes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.