LITT­LE BIG­HORN

Vilda Vastern Junior - - Sitting Bull -

Fle­ra stam­mar som led­des av Sit­ting Bull och Crazy Hor­se väg­rar

flyt­ta till re­ser­vat. De be­seg­rar ge­ne­ral Cus­ter vid Litt­le Big­horn. Det är ar­méns störs­ta ne­der­lag un­der de långa kri­gen på

prä­ri­en.

Ju­ni 1876

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.