MOT DEN VI­TE MAN­NEN

Vilda Vastern Junior - - Sitting Bull -

Sit­ting Bull är med när ge­ne­ral

Sul­ly an­fal­ler ett in­di­an­lä­ger. Ef­ter det be­stäm­mer han sig för att hål­la sitt folk bor­ta från den vi­te man­nens värld och ald­rig gå med på att le­va i re­ser­vat.

Ju­li 1864

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.