Fa­cit

Vilda Vastern Junior - - Jakten På Billy The Kid -

01. FALSKT

Han var en okänd ban­dit än­da tills han rym­de 1881. han blev världs­kän­dis när boken The Sa­ga Of Bil­ly The Kid kom 1926.

02. FALSKT

Fle­ra vitt­nen, bland an­nat Gar­rett själv, vitt­na­de om att Bil­ly dog den da­gen.

03. FALSKT

Det en­da äk­ta fo­tot av ho­nom var spe­gel­vänt, så där såg man vap­net på fel si­da av hans kropp.

04. FALSKT

Bil­ly the Kid an­ses ha dö­dat nio män, varav fem i re­vol­ver­du­el­ler.

05. SANT

Bil­ly the Kid het­te Hen­ry McCar­ty. Wil­li­am Bon­ney var ett ali­as.

06. SANT

Ef­tersom New Mex­i­co var mex­i­kanskt ta­la­de många på Bil­lys tid li­ka bra spans­ka som eng­els­ka.

07. FALSKT

De kän­de dock varand­ra in­nan Gar­rett blev she­riff, och vil­le först in­te varand­ra nå­got il­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.