JOHN ”DOC”HOL­LI­DAY

1851–1887

Vilda Vastern Junior - - Wyatt Earp I Vilda Västern -

Doc Hol­li­day var tand­lä­ka­re, spe­la­re och träff­sä­ker re­vol­ver­man. Han var en av Wy­att Earps älds­ta och bäs­ta vän­ner, och de stred till­sam­mans vid OK Cor­ral. Han över­lev­de åt­ta skjut­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.