FRANK C. STILWELL

1856–1882

Vilda Vastern Junior - - Wyatt Earp I Vilda Västern -

En gruv­ar­be­ta­re som var känd för si­na skum­ma af­fä­rer. Han miss­tänk­tes va­ra en av dem som ha­de mör­dat Mor­gan Earp, men fri­a­des i brist på be­vis. Det gjor­de ho­nom till en av dem som Wy­att Earp främst vil­le häm­nas på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.